VASTUULLISESTI SITOUTUEN.

Elgiganten Logistik Ab

Kotielektroniikkalogistiikkaa – vastuullisesti sitoutuen

Elgiganten Ab on kotielektroniikkamyymäläketju, jonka Jönköpingissä toimiva tytäryhtiö Elgiganten Logistik Ab hoitaa tuotteiden jakelun. Yrityksen kuljetuspalvelujen toimittajaverkoston uudelleenjärjestelyn yhteydessä suorittama mittava hankintamenettely johti toukosuussa 2015 yhteistyöhön Ahola Transportin kassa

Elgigantenin tuotteita kuljettavan yrityksen tulee uskottavalla tavalla täyttää laatuvaatimukset, joihin, puhtaasti kuljetusteknisten edellytysten lisäksi, luetaan myös yhteiskuntavastuuseen ja sitoutumiseen perustuva toimintatapa.

Yhteiskuntavastuu (CSR)

Globaali liiketoiminta, johon liittyy yhteistyökumppaneita eri maissa ja kulttuureissa, synnyttää kysymyksiä, jotka voivat olla hankalia ajatellen yrityksen emämaassa vallitsevien arvojen ja lainsäädännön pohjalta muodostettua toimintatapaa.  Elgigantenin tuotteita kuljettavalta yritykseltä edellytetään pohjoismaisten työehtosopimusten ja määräysten noudattamista työ- ja palkkaehtojen osalta. Elgiganten Logistik AB:n Senior Logistic Manager Jimmy Olofssonin mukaan yhteiskuntavastuuseen liittyvä yhteinen arvopohja on yksi perustekijöistä Ahola Transportin kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sitoutuminen

Kyse ei ole ainoastaan kuljetuspalveluiden ostamisesta ja myymisestä vaan rehellisyyteen pohjautuvasta, interaktiivisesta yhteistyöstä -”suoran puheen periaatteesta” myös silloin, kun kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Sitoutuminen on joustavuutta - halua ja kykyä kehittää toimintaa innovatiivisten ratkaisujen avulla. Luottamus, erityisesti henkilötasolla, on tunnusomaista Elgiganten Logistik AB:n ja Aholan välillä. Jokainen kuljetustapahtuma on monivaiheinen operaatio, joka useimmiten edellyttää maiden, valuutta-alueiden ja aikavyöhykkeiden välisten rajojen sekä tavanomaiset virka-ajat ylittävää kommunikaatiota. Jimmy Olofssonin mielestä Ahola on maineensa veroinen – aina tavoitettavissa, online, myös ongelmatilanteissa.

Nopea kasvu

Ahola kuljettaa kodin elektroniikaa ketjun Suomessa sijaitseviin Gigantti-myymälöihin, joita on noin 40. Kun yhteistyö toukokuussa 2015 aloitettiin, käsitti toiminta 3-4 autoa päivässä. Varsin pian tilanne muuttui. Aholan saatua kokonaisvastuun Elgigantenin Suomen viennistä tuli autojen päivittäiseksi määräksi 13–14.