AINA TAVOITETTAVISSA.

Uutiskirje Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oyj Ahola Transport Abp

Yhteystiedot: 
Indolantie 33
67701 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jimmy Ahola
Indolantie 33 
67701 Kokkola 
+358 44 4494 265
jimmy.ahola@aholatransport.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tiina Ahola

Tiina Ahola 
Indolantie 33 
67701 Kokkola 
+358 400 956 130
tiina.ahola@aholatransport.com

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja uutiskirjeemme tilaajia.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä pidämme, jotta voisimme olla yhteydessä rekisteriin kirjautuneille kampanjoista, uutisista ja ajankohtaisista markkinamuutoksista.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Uutiskirje rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen juuso.savolainen@aholatransport.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Sinun tulee lähettää oikeukssiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeemme tiedot saadaan säännönmukaisesti: (kotisivuilla tai kampanjakohtasilla laskeutumissivulla täytettävästä lomakkeesta tai sosiaalisessa mediassa tehdyissä julkaisujen ohessa)

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oyj Ahola Transport Abp:n ulkopuolelle.

Käytämme uutiskirjeohjelmaa:

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

(Ohjelma on EU:n valtuuttama, jolla on Privacy Shield. Mailchimpin serverit ovat EU rajojen ulkopuolella)

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. KÄSITTELYN KESTO

Tietojasi säilytetään niin pitkään, kun rekisteröinyt itse haluaa poistua listalta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Uutiskirjeeseen koskevia henkilötietoja käsittelee Oyj Ahola Transport Abp:n Markkinointi Tiimi. Henkilötietojen rekisterin ylläpitäjä on Juuso Savolainen. Muilla tiimin jäsenillä ei ole pääsyä rekisteriin.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.