ONLINE, DYNAAMISESTI.

Ahola Online

– dynaamisen logistiikan konsepti

Ahola Online -konseptin perusta luotiin 1980-luvulla, kaupan ja teollisuuden kansainvälisten kuljetusten muodostuessa yhtiön strategiseksi liiketoiminta-alueeksi. Perinteinen, staattinen logistiikka terminaaliverkostoineen koettiin jossain määrin ongelmalliseksi: se käsitti suuren joukon toimintoja, mikä käytännössä tarkoitti useita liitännäisiä organisaatioita ja vastuuhenkilöitä.Ilmeni kysyntää erilaiselle tavalle kuljettaa: täsmällisesti, tehokkaasti ja toimivasti, suoraan lähettäjältä vastaanottajalle.

Voittajakonsepti koostuu katkeamattomasta vastuusta sekä kokonaisuuden kontrollista ja luo asiakkaalle kilpailuetua: