ALATI KÄTTESAADAV.

TÖÖKAASLASE PORTREELUGU: Nils Ahola

Rooli ja kirjutuslaua taga

Nils Ahola on üks Helge Ahola neljast pojast, kes kõik on end ettevõttega tihedalt sidunud. Elukutsevalik oli iseenesestmõistetav: Nils asus Aholas tööle juba 18-aastaselt. Tal on olnud oluline roll väikese piirkondliku transpordiettevõtte arendamisel rahvusvaheliseks logistikakontserniks.

80ndate aastate algusest peale on Nisse tegelenud veoautodega ja töö jätkub: Ahola veokiparki kuulub umbes 400 autot ja ühes päevas läbitakse kokku 150 000 km. Ettevõtte paarikümneaastast kasvulugu saab osaliselt jälgida Nisse visiitkaartidelt: transpordikorraldaja, veoste juht, veoressursside juht ja Fleet Trading Manager (veokipargi kommertsjuht). Omaniku rolli täidab ta ettevõtte juhatuses. „Mulle meeldib kohtuda uute inimestega,” ütleb Nisse moel, mis toob kuulajale meelde ingliskeelse ütluse „everybody’s nice uncle”. Kui sellele lisada veokite alased tehnilised ja logistilised professionaalsed oskused ning kirglik huvi kõige uue arendamise vastu, siis on täiesti selge, et see mees tõesti armastab oma tööd. Nisse laiaulatuslikku võrgustikku kuuluvad loomulikult ettevõtte kontseptsioonipartnerid (lepingulised transpordifirmad), kes koos Ahola autojuhtidega moodustavad Online-kontseptsiooni strateegilise osa. Nisse ametikirjeldusse kuulub ka sama huvitav väliskontakt, mis hõlmab Aasiasse suunatud Ahola kasutatud tehnika müüki.

Online-kontseptsioon põhineb pideval kättesaadavusel, valmidusel saata välja auto, mis lahendab kliendi sageli kiireloomulise logistikaprobleemi, tehes seda võimalikult usaldusväärselt ja paindlikult. Tänapäeval on autojuhtidel täita tihedas konkurentsikeskkonnas oluline, kliendikeskne roll. Tuleb mõista, kuidas saavutada tulemus ja kuidas seda positiivses suunas mõjutada. Nisse rõhutab parimate võimalike kontseptsioonipartnerite ja parima võimaliku veokipargi olulisust. Iga veokijuht on tuttav Ahola käsiraamatuga Driver’s Guide ja teab meetodeid, mille abil erinevaid tööülesandeid dünaamiliselt ja optimaalselt täita, kasutades tõhusalt tänapäevast tehnoloogiat (süsteemi Vehco ja Ahola Green Wheels Index-it). Tegevus peab olema läbipaistev ning vastama otse loomulikult seadustele ja määrustele. Peale- ja mahalaadimistööd on välja arvestatud, lähtudes kliendi nõuetest ja teekonna pikkusest; lubatud maksimaalsete sõidutundide täitumisel veok peatub või autojuht vahetub.

Nisse kinnitab, et autotranspordi logistikal on paljulubav tulevik: automatiseerimine, mittefossiilsed kütused ning harvema intervalliga liikuvad, kuid suuremad veokid on üks osa oma ala spetsialisti nägemusest. Ta räägib meelsasti lugu 90ndatest, kui konkureerivas ettevõttes oli streik ja Ahola kättesaadavus pandi proovile. „Telefonifirmast tunti huvi ja tuldi lausa kollektiivselt vaatama, kuidas kaks kolleegi ja mina olime igaüks suutnud ühe töönädala jooksul hakkama saada 3 000 kõnega.”

Nils Ahola