ALATI KÄTTESAADAV.

TÖÖKAASLASE PORTREELUGU: Birgitta Hatt

All the Ahola way through

Kui Chief Compliance Officer Birgitta Hatt peab vastama küsimusele, mida tema vastutusala hõlmab, algab huvitav ja analüütiline vestlus äriökonoomikast. Kui ei ole tahtmist süveneda pikemasse vastusesse, võib rahulduda lihtsama versiooniga: Birgitta on ettevõttes justkui ema eest, tema teab, kuidas õigesti tegutseda.

Tänu pikale töökogemusele tööstussektoris õppis Birgitta mõistma, kuidas ettevõte toimib, sõltumata tegevusvaldkonnast. See oli ilmselt tähtsaim põhjus, miks ta kaheksa aastast tagasi Ahola teenistusse palgati. Ettevõte kasvas tol ajal jõudsalt ja oli nõudlus edu kontseptsiooni järele. Vajati eesmärgipäraseid protsesse ja head tegevuspraktikat. Birgitta on töötanud juhtkonna liikmena sihikindlalt, luues struktuure ja sisu toetama Ahola missiooni, mille aluse moodustavad efektiivsus, usaldusväärsus ja keskkonnasõbralikkus. Ettevõttel on sertifitseeritud kvaliteedi- (ISO 9001), keskkonna- (ISO 14001) ning töötervishoiu ja tööohutuse (ISO 45001) juhtimissüsteem. Nende süsteemide ning ettevõtte eesmärkide ja väärtuste põhjal on koostatud juhtimiskäsiraamat Ahola Way, mille läbiv idee on kliendikesksus. Kliendi vajadused on kliendile pakutava lisaväärtuse lähtekohaks. Chief Compliance Officer hoolitseb selle eest, et kogu ettevõttes teataks ja järgitaks Ahola Way põhimõtteid.

Birgittale kuulub ka ametinimetus Quality Manager ja selles rollis on tema ülesandeks kvaliteedi tagamine Ahola protsessides. Praktilises kvaliteeditöös on kaks keskset tööriista: mittevastavuste aruandlus (hõlmab muu hulgas kehavigastuste, reklamatsioonide ja heitmete seiret koos korrigeerivate meetmetega) ja ettevõttesisene spetsialistide grupp nimega Trafiksäkerhetsforum (liiklusohutuse foorum). Birgitta juhitavasse gruppi kuuluvad protsessiarendajad, kes on oma valdkonna spetsialistid. Kliendist hoolitakse – ka siis, kui midagi läheb viltu – ja tegevusi arendatakse süsteemselt üha paremaks.

Ka väljaspool tööd on Birgitta ema rollis, ühtlasi on ta mitmekordne vanaema. See selgitab omakorda tema matriarhaalset ja tarka visiooni, nii oma tööd kui ka Ahola tulevikku silmas pidades. „Hoolitsen selle eest, et mul ei oleks vaja mantlipärijat.” – Kvaliteet püsib.

Kliendist hoolitakse – Birgitta (paremalt esimene) koos spetsialistide grupiga.