PÜHENDUMINE VASTUTUSTUNDEGA.

Elgiganten Logistik Ab

Koduelektroonika logistika – pühendumine vastutustundega

Elgiganten Ab on koduelektroonikakett, mille partner Elgiganten Logistik Ab Jönköpingis vastutab ettevõtte toodete levitamise eest. Ettevõte tegi oma veotarnijate võrgus ümberkorraldusi ja kaasnenud hankemenetluse tulemuseks sai 2015. aasta mais koostöö Ahola Transportiga.

Igal Elgiganteni toodete veoga seotud ettevõtte puhul peab olema kindlalt tõendatud kõigi kvaliteedinõuete täitmine, mis hõlmab nii vedude tehnilist poolt kui ka ettevõtte sotsiaalsel vastutusel ja pühendumisel põhinevaid toiminguid.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus (CSR)

Globaalses äritegevuses, millesse kaasatakse partnereid erinevatest riikidest ja kultuuridest, võib tekkida keerulisi küsimusi ettevõtte kodumaa valitsevatel väärtustel ja seadusandlusel põhinevate protseduuride kohta. Iga Elgiganteni tooteid vedav ettevõte peab täitma Põhjamaade kollektiivlepinguid ja määrusi töö- ja tasustamistingimuste kohta. Elgiganten Logistik AB vanemlogistikajuhi Jimmy Olofssoni sõnul on ettevõtte sotsiaalse vastutusega seotud jagatud väärtused üks võtmeteguritest koostöös Ahola Transportiga.

Pühendumine

Küsimus pole mitte ainult veoteenuste ostus ja müügis, vaid ka aususel põhinevas interaktiivses koostöös, põhimõttes „räägi, nagu asi on“, isegi kui mitte kõik ei lähe plaanipäraselt. Pühendumine tähendab paindlikkust, viidates valmidusele ja võimele parendada tööoperatsioone uuenduslike lahenduste abil. Usaldus, eriti isiklikul tasandil, iseloomustab suhteid Elgiganten Logistik AB ja Ahola vahel. Iga veoprojekt on mitmeetapiline töö, mis nõuab harilikult suhtlemist üle riigipiiride, valuutade ja ajavööndite ka töövälisel ajal. Jimmy Olofsson leiab, et Ahola õigustab oma mainet: alati kättesaadav, alati võrgus isegi raskete olude korral.

Kiire kasv

Ahola transpordib koduelektroonikat umbes 40-sse Soome Gigantti poodi. Kui koostöö 2015. aasta mais algas, oli kolm-neli tarnet päevas. Varsti olukord muutus ja nüüd, kus Ahola kannab Elgiganteni Soome tarnete eest üldist vastutust, on iga päev 13 kuni 14 tarnet.