ALATI KÄTTESAADAV.

Transpordiressursid

Meie sõidukiparki kuuluvad nii meie enda kui ka alltöövõtjate sõidukid. Meiega koos töötades saavad alltöövõtjad võimaluse pakkuda koos meiega meie klientidele lisaväärtust kulutõhusa ja pikaajalistele kliendisuhetele rajatud koostöö kaudu, mis paneb kindla aluse tuleviku äritegevusele.

Tööandjana eeldame alltöövõtjatelt kinnipidamist nõuetest, mis kehtivad nii meie enda kui renditööjõu suhtes ja mis tulenevad:
- meie klientide nõuetest,
- meie äritegevuse üldsuundadest ja juhtimissüsteemidest.

Lisainformatsiooni saamiseks täitke koostöösoovi vorm »