ALATI KÄTTESAADAV.

KOOSTÖÖNÄIDE: Oy Creamedia Ab

Muutumatu on vaid jõulisus

 Kokkolas tegutsev reklaamiagentuur Creamedia on ärimaailmaga hästi kursis ja pädev turunduskommunikatsiooni valdkonnas, mida tõestab agentuuri rohkem kui 20-aastane kogemus. Hea näide selle kohta on pikaajaline ja edukas koostöö Aholaga.

 Ahola jõuline kohalolek turul tugevnes pärast ettevõtte kodulehe põhjalikku uuendamist veelgi. Ettevõtte online-kontseptsioon ja Ahola igas mõttes kaasaegne logistika määratlemise viis said veebis täiesti uue ilme. Eelmisel aastal Creamedia loovmeeskonna ja Ahola asjatundliku juhtkonna vahelise tiheda, õpikoja vormis alanud koostöö tulemusel võeti aastavahetusel kasutusele uus veebileht, mida on võimalik külastada viies keeles.

Projekti eesmärgiks oli luua veebileht, mis annab võimaluse interaktiivseks kliendisuhete turunduseks. Klientide vajadustele vastava informatsiooni pakkumine ja veebilehe struktuur toetuvad analüütiliselt küsimusele: mida meie erinevad kliendid soovivad? Loomulikult saab veebilehe kaudu mugavalt tellida logistikateenuseid, mida paljud nimetavad ikka veel transporditeenusteks. Ühtlasi on veebileht esmase info allikaks lugejale, kes veel Aholat ei tunne. Kuigi veebilehe rõhuasetus on klientidel ja kliendisuhetel, pööratakse tähelepanu ka teistele sidusrühmadele, mitte ainult investoritele, kuigi ka see on loomulikult börsil noteeritud ettevõtte jaoks oluline. Creamedia tunneb Aholat hästi ja mõistab ettevõtte äritegevuse olemust. Veebilehte on lihtne edasi arendada ning avatud ja arutleva protsessi käigus kasutatakse ära mõlema poole professionaalsed oskused. Samasugune, pideval dialoogil põhinev meetod ilmneb ka Ahola muus turunduskommunikatsioonis; ettevõtte dünaamilise profiili taga seisab mitmeid disainereid, kel on põhjust uhkust tunda.

 The creative team of Creamedia: Web designer Sanna Luoto, AD Mats Aurén and copywriter Ilkka Siukosaari.