TÄNANE ON HOMNE AJALUGU.

Ajalugu

Kõik sai alguse sellest, kui Helge Ahola taipas, et eksisteerib nõudlus teenuse järele, mida ta saaks oma veoautoga osutada. 1950. aastatel oli Soomes palju transportimist vajavat kaupa, sealhulgas kruusa ja muud tarvilikku, mis pani aluse tulevasele heaoluriigile. Helgele tähendas see järjepidevalt rasket ja auväärset tööd, mis eeldas professionaalseid oskusi. Vähehaaval ühinesid äritegevusega ka tema pojad Hans, Nils ja Rolf.

Kogu Ahola tegevuse alustalaks on perekond.

1955 - Helge Ahola rajab oma transpordiettevõtte.
1965 - Alustatakse kütteõli vedu Nestele ja Unionile, mis jätkub kuni aastani 1996.
1972 - Praegune tegevdirektor Hans Ahola alustab ettevõttes tööd veoautojuhina ja veab killustikku.
1973 - Esimene rahvusvaheline transporditeenus, mis viib Rootsi.
1977 - Hans Aholast saab isa äripartner.

Ettevõtte äritegevuse põhitegevusalaks kujunesid rahvusvahelised transporditeenused tööstuse ja jaekaubanduse klientidele, mis viis 1980. aastatel olulise, pikaajalist strateegiat puudutava küsimuseni: kas küsimus seisneb kaupade veokitega transportimises või katkematu logistikateenuste vastutusahela pakkumises?Klientide vajadustele kohandatud terviklahenduste pakkumises nähti suurepärast võimalust traditsiooniliste transporditeenustega võrreldes. Ettevõte keskendus klientidele ja teistele huvigruppidele lisaväärtuse loomisele, pakkudes tõhusaid Euroopa-üleseid transpordi- ja logistikateenuseid.

1981 - Ehitatakse esimene kontorihoone. Hans Ahola kaasab ettevõtte tegevusse oma vennad Larsi, Nilsi ja Rolfi.
1982 - Sureb Helge Ahola.
1986–1988 - Murdepunkt ettevõtte kasumlikkuse arengus: otsus keskenduda oma otsetranspordi teenustele: luuakse onlinekontseptsioon.
1991 - Ahola Transport asutab tütarettevõtte Umeås, Rootsis.

Kaupu on vaja vedada isegi tööstusajastu järgses infoühiskonnas, kuid see peab toimuma palju kiiremini, tõhusamalt ja kulutõhusamalt, kasutades IT-põhist ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemi. 1990. aastate oluline strateegiline otsus: kas tellida ERP-süsteem IT-ettevõttelt või teha see ise.

1992-1996 - Tugeva kasvu periood.
1996 - Otsustati alustada transpordi planeerimise süsteemi arendamist, s.t süsteemi, mis toetaks transpordimahtude optimeerimist. Käivitatakse projekt Attracs.
2002 - Ettevõttele omistatakse ISO 14001 sertifikaat.
2003 - Juurutatakse ERP-süsteem Attracs.
2004 - Ettevõttele omistatakse ISO 9001 sertifikaat. Transporditegevus laieneb Balti riikidesse, asutatakse tütarettevõte Baltic Translog.
2008 - Transpordiühendus avatakse Nykvarnis, Rootsis.
2009 - Luuakse kontserni uus struktuur. Liidetakse Attracs.

„Olen kindel, et võime oma ettevõtte üle olla tulevikus sama uhked kui praegu, kui kutsume teid ettevõtte Ahola Transport omanikeringi.”
– Hans Ahola –

2014 - Ettevõtte töötajad ja perekonna järgmise põlvkonna esindajad märgivad eelisaktsiaid. Enne börsile minekut kontsern restruktureeritakse börsil kauplemiseks sobivaks. Ahola Transport on kontserni emaettevõte, mille alla kuuluvad kõik logistikaga tegelevad ettevõtted, kaasa arvatud Oy Attracs Ab.
2015 - Otsustatakse esitada noteerimise taotlus Aktietorgetile. Otsustatakse laiendada omanikeringi emiteerides aktsiaid Soome ja Rootsi investoritele. Aholast saab börsiettevõte.
2016 - Ettevõtte aktsiate noteerimine läheb üle Nasdaqile First North Helsinki.

Ahola jätkab liikumist homse ajaloo suunas.