ALATI KÄTTESAADAV.

Oyj Ahola Transport Abpi isikuandmete kaitse avaldus

VEEBISAIDI KÜLASTAJAD

Nagu enamik veebisaitide haldajaid, kogub Oyj Ahola Transport Abp selliseid anonüümseid andmeid, mis on üldjuhul kättesaadavad veebibrauserite ja serverite kaudu, näiteks brauseri tüüp, keele-eelistus, viitav sait ning iga külastaja päringu kuupäev ja kellaaeg. Oyj Ahola Transport Abp kogub anonüümseid andmeid seepärast, et saada parem ülevaade selle kohta, kuidas Oyj Ahola Transport Abpi veebisaidi külastajad saiti kasutavad. Aeg-ajalt võib Oyj Ahola Transport Abp anonüümseid andmeid avaldada koondatud kujul, näiteks koostades aruande oma veebisaidi kasutamise arengusuundade kohta.

Samuti kogub Oyj Ahola Transport Abp andmeid, mis võimaldavad konkreetset isikut potentsiaalselt tuvastada, näiteks IP-aadressid. Ettevõte kasutab ja avaldab konkreetset isikut tuvastavaid andmeid nii, nagu seda on kirjeldatud allpool.

 

1. JAGU - MIDA ME TEIE ANDMETEGA TEEME?

Oyj Ahola Transport Abpi privaatsuspoliitika on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Kui Teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kogumise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@aholatransport.com.

Kui ostate meie teenuseid osana ostmise ja müümise protsessist, kogutakse Teie esitatud isikuandmeid, näiteks Teie nimi, aadress ja e-posti aadress.

Kui lehitsete meie veebisaiti, laekub meile automaatselt Teie arvuti IP-aadress, et saaksime sellist teavet, mis aitab meil tuvastada Teie brauseri ja operatsioonisüsteemi.

E-posti turundus (kui see on kohaldatav): Teie loal võime saata Teile e-kirju oma teenuste, uudiste ja muude värskenduste kohta. Kui liitute meie tellija nimekirjaga, säilitatakse Teie andmeid kolmanda osapoole osutatud teenuse raames. Üldjuhul on see teave kättesaadav ka veebisaidil www.aholatransport.com, ent Teid ei teavitata.

Uudiskirjade, kliendile suunatud teabe ja turundusmaterjalide saatmiseks e-posti kaudu on meil kasutusel Mailchimp. Mailchimpi registrit hallatakse väljaspool ELi ning Mailchimpil on ELi poolt tagatud andmekaitseraamistik Privacy Shield.

Soovitame kindlasti liituda meie tellijate nimekirjaga, et saada värskeimat teavet.

 

2. JAGU - NÕUSOLEK

Kuidas anda oma nõusolek?

Kui edastate meile teenuste ostmisel isikuandmeid, eeldame, et olete nõus nende andmete kogumise ja kasutamiseks üksnes sellel konkreetsel eesmärgil.

Kliendile suunatud teave, nagu uudised, liiklusteave ning tingimuste üldised muudatused saadetakse Teile e-posti teel.

Kui soovime saada Teie isikuandmeid mõnel teisel põhjusel, näiteks turunduse eesmärgil, siis me kas küsime oste Teie selgesõnalist nõusolekut või anname Teile võimaluse keelduda.

Kuidas oma nõusolekust taganeda?

Kui olete andnud nõusoleku, ent muudate oma meelt, on Teil võimalus võtta tagasi oma nõusolek selle kohta, et lubate meil Teiega ühendust võtta ning Teie andmeid jätkuvalt koguda, kasutada või avaldada. Nõusolekust saab taganeda igal ajal, saates e-kirja aadressile tiina.ahola@aholatransport.com.

 

3. JAGU - KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSED

Üldjuhul koguvad, kasutavad ja avaldavad meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad Teie andmeid üksnes sellises ulatuses, mis võimaldab neil osutada meile asjaomaseid teenuseid.

Selliste teenusepakkujate puhul soovitame Teil läbi lugeda nende privaatsuspoliitika, et saaksite aru, kuidas nemad Teie isikuandmeid töötlevad.

Kui lahkute meie veebisaidilt või suunatakse Teid ümber kolmanda osapoole veebisaidile või rakendusse, siis ei kohaldata Teie suhtes enam käesolevat privaatsuspoliitikat ega meie veebisaidi kasutustingimusi.

Lingid

Kui klõpsate meie veebisaidil olevatel linkidel, võidakse Teid suunata meie veebisaidilt välja. Me ei vastuta muude saitide privaatsuspõhimõtete eest ning soovitame Teil kindlasti lugeda läbi ka nende isikuandmete kaitse avaldused.

 

4. JAGU - TURVALISUS

Selleks et kaitsta Teie isikuandmeid, võtma mõistlikke ettevaatusabinõusid ning järgime parimaid tavasid, veendumaks, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud kaotamise, väärkasutamise, loata juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävitamise eest.

 

5. JAGU - VANUSEPIIRANG

Käesoleva saidi kasutamise eesmärgil kinnitate, et olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas vähemalt täisealine või olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas täisealine ning andnud meile nõusoleku lubada Teie perekonda kuuluvatel alaealistel käesolevat saiti kasutada.

 

6. JAGU - KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Jätame endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Seepärast palume Teil seda regulaarselt üle lugeda. Kõik muudatused ja täpsustused jõustuvad vahetult pärast nende avaldamist veebisaidil. Juhul kui teeme käesolevas privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, teavitame Teid siin sellest, et seda on uuendatud. See võimaldab Teil kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millistel tingimustel me neid kasutame ja/või avaldame, kui sellised tingimused on olemas.

Juhul kui meie veebisait omandatakse või liidetakse teise ettevõttega, võidakse Teie andmed minna üle uutele omanikele, et saaksime Teile teenuseid edasi müüa.

 

KÜSIMUSED JA KONTAKTANDMED

Juhul kui soovite oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, muuta või kustutada, palume esitada kaebuse või lihtsalt avalduse täpsema teabe saamiseks addressile tiina.ahola@aholatransport.com.