ALATI KÄTTESAADAV.

Ettevõte

Oyj Ahola Transport Abp on logistikavaldkonnas tegutsev pereettevõte, mis on pakkunud transporditeenuseid juba kuuekümne aasta jooksul. Peamiselt Põhjamaades ja Balti riikides, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (Poola, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia) tegutseva ettevõtte käive on ligikaudu 100 miljonit eurot.

Juba algusest peale on meie äritegevus keskendunud teenusele, mis arvestab meie klientide tegelikke transpordi- ja logistikavajadust. Meie peamine konkurentsieelis tuleneb onlinekontseptsiooni kaudu osutatavatest kliendikesksetest logistikalahendustest. Pakume ka projektipõhiseid ja eritranspordi lahendusi, mis tugevdavad täiendavalt meie turupositsiooni.

Väärtused

Täielik vastutus, Vastutame täielikult oma tegevuse eest, st püüame alati klientidele ja partneritele antud lubadusi täita.

Avatus, Alati peab olema võimalik avaldada oma arvamust nii seespool kui ka väljaspool ettevõtet. Igasuguste probleemide lahendamisel on esmatähtis otsene suhtlus asjaomaste isikutega.

Üksteise austamine, Kõik on isikuna võrdsed. Meil on erinevad tööülesanded, kuid lõpptulemused olenevad meie kõigi individuaalsetest pingutustest. Kõigil peab olema võimalus teha tead tööd.Meie ettevõtte missioon on «Tõhusamad, usaldusväärsemad ja keskkonnasõbralikumad transpordi- ja logistikateenused». See eeldab järjekindlaid pingutusi, et tegevust pidevalt täiustada. Juba mitmeid aastaid on Ahola juhtimissüsteemi osaks sertifitseeritud kvaliteedi- (ISO 9001), keskkonna- (ISO 14001) ja juhtimissüsteemid (ISO 45001).

Kvaliteedisertifikaadi allalaadimiseks klõpsake siia »

Kontserni praegune struktuur moodustus 2014. aastal, kui otsustasime minna börsile. Kontsernile kuuluvad kõigi allpool loetletud tütarettevõtete aktsiad ja osad; igal tütarettevõttel on oma kliendisegmendid: