ONLINE, DÜNAAMILISELT.

Ahola Online

– dünaamilise logistika kontseptsioon

Ahola onlinekontseptsioonile pandi alus 1980. aastatel, kui rahvusvaheliste transporditeenuste pakkumisest jaekaubandus- ja tööstusklientidele sai meie strateegiline tegevusala. Leiti, et traditsiooniline, staatiline logistika koos terminalide võrgustikuga on problemaatiline, kuna kaupade käitlemine ja vastutus oli jaotatud eraldi funktsioonide vahel. Ilmnes vajadus teistsugusel viisil osutatava transporditeenuse järele: täpselt, tõhusalt ja otstarbekalt otse saatjalt saajale.

Parimaks osutunud kontseptsioon sisaldab katkematut vastutuse ahelat ja kogu protsessi juhtimist, mis annab meie klientidele konkurentsieelise: