Request for contact

* Required
Want to be involved?

All Reports

15.08.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Muutos Ahola Transportin konsernijohtoryhmässä »


15.08.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Förändring i Ahola Transports koncernledningsgrupp »


15.08.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2018 »


15.08.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2018 »


04.07.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy »


04.07.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Oyj Ahola Transport Abp ostaa enemmistön AT Install Oy:stä »


15.05.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1 »


15.05.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1 »


13.04.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Hallituksen puheenjohtajan valinta 13.4.2018 »


13.04.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 13.4.2018 »


13.04.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 13.4.2018 »


13.04.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslut 13.4.2018 »


23.03.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetsåret 1.1 - 31.12.2017 »


23.03.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus toimintavuodelta 1.1 - 31.12.2017 »


16.03.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma »


16.03.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen »


15.02.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Tilinpäätöstiedote 2017 »


15.02.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Bokslutskommuniké 2017 »


07.02.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport omvärderar resultatprognosen- resultatet bättre än förväntat »


07.02.2018
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport päivittää tulosennusteensa- tulos odotettua parempi »


04.12.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Muutos Ahola Transportin konsernijohtoryhmässä »


04.12.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Förändringar i Ahola Transports koncernledningsgrupp »


16.11.2017
Oyj Ahola Transport Abp:s ekonomiska rapportering år 2018 »


16.11.2017
Oyj Ahola Transport Abp:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018 »


15.11.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q3 »


15.11.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q3 »


15.08.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2017 »


15.08.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2017 »


15.05.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1 »


15.05.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1 »


02.05.2017
Oyj Ahola Transport Abp omvärderar resultatprognosen - rörelseresultatet för år 2017 blir betydligt lägre än 2016 »


02.05.2017
Oyj Ahola Transport Abp - vuoden 2017 liiketulos tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2016 »


07.04.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslut 7.4.2017 »


07.04.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 7.4.2017 »


04.04.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Korrigering till årsberättelsen 1.1.-31.12.2016 »


04.04.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Korjaus vuosikertomukseen 1.1.-31.12.2016 »


24.03.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus toimintavuodelta 1.1 - 31.12.2016 »


24.03.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetsåret 1.1 - 31.12.2016 »


16.03.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma 7.4.2017 »


16.03.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2017 »


15.02.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Tilinpäätöstiedote 2016 »


15.02.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Bokslutskommuniké 2016 »


13.02.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport panostaa ympäristöystävällisempiin ja liikenneturvallisempiin kuljetuksiin »


13.02.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport invests in environment and road traffic safety »


13.02.2017
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport satsar på miljövänligare och trafiksäkrare transporter »


27.12.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Samarbetsförhandlingarna har avslutats »


27.12.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet »


20.12.2016
Ahola Transport muuttaa tulosennustettaan - vuoden 2016 tulos tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 2015 »


20.12.2016
Ahola Transport omvärderar resultatprognosen - resultat för året 2016 blir lägre än 2015. »


15.11.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q3 »


15.11.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q3 »


08.11.2016
Oyj Ahola Transport Abp käynnistää strategisen kehitysohjelman ja siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut »


08.11.2016
Oyj Ahola Transport Abp inleder ett strategisk utvecklingsprogram och dithörande samarbetsförhandlingar »


13.10.2016
Oyj Ahola Transport Abp: taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017 »


13.10.2016
Oyj Ahola Transport Abp:s ekonomiska rapportering år 2017 »


09.09.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport lanseeraa uudistetun brändinsä avoimien ovien päivänä »


09.09.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport arranges Open Doors events and renews its brand »


09.09.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport håller öppet hus och lanserar förnyat brand »


01.09.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Börsmeddelande »


01.09.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Pörssitiedote »


15.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Korrigering. Halvårsrapporten för första halvåret 2016 »


15.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Korjaus. Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2016 »


15.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2016 »


15.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosiraportti ensimmäinen puoli vuosi 2016 »


02.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport förstärker sin organisation »


02.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport vahvistaa organisaatioaan »


02.08.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport strengthens its organization »


13.07.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport uudistaa kuljetuskalustoaan »


13.07.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport förnyar fordonsparken »


13.05.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1 2016 »


13.05.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport Q1 2016 »


08.04.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset »


08.04.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Kommuniké från bolagsstämma »


01.04.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport nöjda med noteringen på First North Finland trots initialt strul i handeln »


01.04.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport on tyytyväinen listautumiseensa First North Finlandiin alkuhankaluuksista huolimatta »


24.03.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse 2015 »


24.03.2016
Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus 2015 »


21.03.2016
Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016 »


21.03.2016
Oyj Ahola Transport Abp: KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 8.4.2016 »


17.03.2016
Ahola Transport har lämnat in ansökan om listning av bolagets A-aktie på marknadsplatsen Nasdaq First North Finland. »


17.03.2016
AHOLA TRANSPORT ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN A-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE. »