Lämna kontaktförfrågan

* Obligatorisk uppgift
Vill du bli medleverantör?

Vill du bli medleverantör?

Vår transportkapacitet består dels av egna ekipage och dels av kontrakterade medleverantörer. Våra leverantörer får möjlighet att tillsammans med oss skapa kundmervärde och uppnå lönsamhet samt bygga upp långsiktiga stamkundrelationer som utgör en solid grund för vår framtida affärsverksamhet.

Som uppdragsgivare är vi noggranna med att våra leverantörer, på samma sätt som vi själva, uppfyller alla de krav som ställs av:
- Vårt verksamhetssätt och våra kunder.
- Våra kvalitets- och miljösystem.

För ytterligare information, fyll i intresseformuläret »